שירותים


הכנת סקר נגישות לעסקים, מבנים חדשים וקיימים

אישור נגישות לבקשות לצורכי היתרי בנייה

אישור נגישות לטופס 4 ותעודת גמר

אישור נגישות לעסקים לצורך רישיון עסק

מתן פתרונות יעילים להנגשה

נגישות

 

נגישות - " אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע

הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות

בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי ; "

(חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנח – 1998)

 

 

הורדת קבצים של תקן ישראל:

תקן ישראלי 1918 חלק 1   *   תקן ישראלי 1918 חלק 2   *   תקן ישראלי 1918 חלק 3.1

תקן ישראלי 1918 חלק 3.2   *   תקן ישראלי 1918 חלק 4

תקן ישראלי 1918 חלק 6

 

 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות

על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות

שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן

שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

 

(חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנח – 1998)

 

 

 
אודותאת השירות הלאומי שלי זכיתי לעשות במחלקת גריאטריה ושיקום בבית חולים "שערי צדק", שם הכרתי מקרוב את המוגבלות הפיזית אצל החולים שאיתם עבדתי ומצאתי כי לא רק מה שאנו רואים בעיניים הוא שמגדיר את המוגבלות הפיזית כי אם גם המרכיב החברתי, כלומר, המוגבלות הינה תוצר של חסמים חברתיים , מבניים וסביבתיים שמערימה החברה על האדם עם המוגבלות.

בתום תקופת השירות היה לי ברור שארצה להמשיך לשרת אנשים עם מוגבלות ותהיתי מה ללמוד, בהתחלה חשבתי על לימודי סיעוד, עבודה סוציאלית אך לבסוף הגעתי ללימודי הנדסאי אדריכלות ועיצוב לאחר מכן המשכתי ללימודי B.A בסוציולוגיה ומשאבי אנוש.

במהלך עבודתי בוועדה לתכנון ובניה ברשות אזורית נוכחתי לדעת שיש בי את הכוח לפעול להסרת המחסומים החברתיים, הרגשיים והפיזיים בפני אנשים עם מוגבלות.

להתאים את הסביבה לאנשים עם מוגבלות ולא להפך!

כיום אני מורשת נגישות- עוסקת בזה ומאוהבת בתחום! עובדת עם רשויות מקומיות ואזוריות, חברות הנדסה, יזמים, אדריכלים ובעלי עסקים רבים. מכינה סקרי נגישות למבני ועסקים קיימים וחדשים, מכינה חוות דעת להיתרי בניה, טופס 4, תעודת גמר ואישור לרישיון עסק. מלווה כל לקוח באופן אישי, ביעילות ובזריזות תוך מתן פתרונות יצירתיים ויעילים להנגשה ע"פ החוק.

 

לירז פסל - מורשת נגישות מתו"ס ושירות

 צור קשר


טופס
reCAPTCHA
Sending